Signalenkaart

Colofon

* Voor het duiden of er sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag of ondersteuning in hoe de situatie te benaderen raden wij aan om het Vlaggensysteem van Movisie te gebruiken.

** Deze signalen zijn overgenomen uit de ‘Signalenkaart grensoverschrijdend gedrag in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking’ van Movisie. Kijk voor de volledige kaart op www.movisie.nl/tools/toolkit-werken-aan-sociale-veiligheid.

In 2010 Kadera has developed the Indicator Checklist Domestic violence in cooperation with Dimence and de Kern. This list has been revised in 2013 and the Ministry of Health, Welfare and Sports has included it as a tool in the National toolkit working with the reporting code domestic violence and child abuse.

In 2016 Kadera has reviewed the list again and developed it to the interactive Indicator Checklist Domestic violence and Child abuse with the help of FairWork, Pharos and Movisie.

Belangrijke links

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

www.meldcode.nl

Hier vindt u achtergrondinformatie over wat de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt, een basismodel op grond waarvan instellingen een eigen meldcode kunnen opstellen en een toolkit om de meldcode in een organisatie in te voeren.

FairWork

www.fairwork.nu

FairWork bestrijdt en voorkomt moderne slavernij in Nederland. FairWork fungeert als een ontwikkelcentrum voor campagnes, trainingen en kennis op het gebied van signalering en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel.

Pharos

www.pharos.nu

Pharos ondersteunt landelijke en lokale partijen met kennis en expertise bij het terugdringen van de gezondheidsverschillen en bij het verbeteren van de kwaliteit en effectiviteit van de (gezondheids) zorg en preventie van mensen met een laag opleidingsniveau, beperkte gezondheidsvaardigheden of migranten- of vluchtelingenachtergrond.

Movisie

www.movisie.nl

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken. Zij werken aan een krachtige samenleving waarin iedereen zoveel mogelijk zelfredzaam is en actief kan deelnemen. Dit doen zij door maatschappelijke organisaties, overheden, maatschappelijk betrokken bedrijven en burgerinitiatieven te ondersteunen, te adviseren en met hen samen te werken.

Ministerie van volksgezondheidRabobankSOD & Fie van der Hoop FondsKadera