Signalenkaart

Iets doen met de signalen

Iets doen met de signalen

Veilig Thuis

0800 – 2000

www.vooreenveiligthuis.nl

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit zijn regionale organisaties waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.
 

Centrum Seksueel Geweld

Komt u in aanraking met een slachtoffer van een verkrachting of aanranding? Laat diegene dan direct – maar in ieder geval binnen 7 dagen – 0800-0188 bellen. Centrum Seksueel Geweld biedt dag en nacht hulp aan iedereen die kort geleden een aanranding of verkrachting heeft meegemaakt. Slachtoffers worden multidisciplinair opgevangen en krijgen medische, psychologische en forensische hulp. Artsen, verpleegkundigen, politie, psychologen, maatschappelijk werkers en seksuologen werken samen om goede zorg te bieden.
 

144 Red een Dier

Bij meldpunt 144 Red een dier meldt u mishandeling of verwaarlozing van dieren. Is een dier in acute nood of gewond, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert.Het meldnummer 144 is 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar. Is 144 om technische redenen niet bereikbaar? Bel dan de politie via het landelijke nummer 0900-8844, of voor spoed 112.
 

Kadera

088 422 24 95

www.kadera.nl

Kadera wil bijdragen aan een toekomst zonder huiselijk geweld. Kadera biedt opvang en begeleiding en door preventieve activiteiten werkt Kadera niet alleen aan oplossingen voor nu maar ook voor later. Kadera verzorgt praktische voorlichtingen en trainingen om u bekwaam te maken in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. Daarnaast heeft Kadera veel ervaring met het uitvoeren van projecten die tot doel hebben om huiselijk geweld of kindermishandeling te voorkomen en/of te stoppen. Met uiteenlopende preventieactiviteiten wordt het thema huiselijk geweld bij de directe doelgroep en/of betrokken professionals op de kaart gezet en een bijdrage geleverd aan de landelijke campagnes tegen huiselijk geweld.